مش متصور

Body

مش متصور انى يمكن بعد اقل من شهر هاسيب المعادى و OpenCraft و اشتغل فى مكان تانى.

ايه اللى هايوحشنى ؟ ماعرفش بس اكيد حاجات كتير.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.